Στοματική Χειρουργική

  • Απλή εξαγωγή.
  • Διάνοιξη αποστήματος – παροχέτευση.
  • Συρραφή τραύματος.