Προσθετική

 • Προσωρινές ακρυλικές αποκαταστάσεις.
 • Μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις (στεφάνες, γέφυρες).
 • Ολοκεραμικές αποκαταστάσεις (στεφάνες, γέφυρες, όψεις, ένθετα, επένθετα).
 • Αποκαταστάσεις ζιρκονίου – πορσελάνης (στεφάνες, γέφυρες).
 • Γέφυρα MARYLAND.
 • Προσθετικές αποκαταστάσεις σε ενδοδοντικά θεραπευμένα (απονευρωμένα) δόντια.
 • Επιδιορθώσεις καταγμάτων πορσελάνης σε προσθετικές αποκαταστάσεις.
 • Θεραπεία δυσλειτουργίας στοματογναθικού συστήματος (Νάρθηκας σταθεροποίησης).
 • Κινησιοθεραπεία με ασκήσεις για την κροταφογναθική διάρθρωση και τους μασητήριους μύες.
 • Ενδοστοματικός νάρθηκας για την πρόληψη οδοντικού τραύματος (αθλητικός νάρθηκας).
 • Ολική οδοντοστοιχία.
 • Επιδιόρθωση ολικής οδοντοστοιχίας (αναγόμωση, θραύση, προσθήκη δοντιών).
 • Μερική οδοντοστοιχία.
 • Επιδιόρθωση μερικής οδοντοστοιχίας (αναγόμωση, συγκόλληση σπασμένου σκελετού ή αγκίστρου, προσθήκη δοντιών).
 • Επένθετη οδοντοστοιχία.