Ορθοδοντική

  • Ορθοδοντική θεραπεία με διαφανείς νάρθηκες.
  • Ορθοδοντική θεραπεία με μεταλλικά ή κεραμικά άγκιστρα.