Ενδοδοντία

  • Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) μονόρριζου, δίρριζου, και πολύρριζου δοντιού.
  • Ενδοδοντική θεραπεία δοντιού με αδιάπλαστο ακρορρίζιο.
  • Αντιμετώπιση οξέων περιστατικών.