Ακτινολογία και Διαγνωστική

  •  Λήψη ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού.
  •  Κλινική εξέταση ασθενούς.
  •  Λήψη ψηφιακών οπισθοφατνιακών και οπισθομυλικών ακτινογραφιών, με το ψηφιακό ακτινογραφικό σύστημα DR SUNI.
  •  Επισκόπηση ακόμα και των πιο δυσπρόσιτων περιοχών της στοματικής κοιλότητας με τη χρήση της ενδοστοματικής κάμερας HAWK.
  •  Διάγνωση του προβλήματος.
  •  Σχέδιο θεραπείας.